KAMIEŃ OGRODOWY

Kamień:

łupek ścieżkowy, ogrodowy, grysy, żwiry, otoczaki, 

kamienie, bryły, murowy